ล้างเครื่องซักผ้านอกพื้นที่ ซ่อมแก้ไขปํญหาต่างๆ

ล้างเครื่องด้วยวิธีการถอดถัง และใช้น้ำแรงดันสูงล้าง จะทำให้สิงสกปรกที่ติดในที่แคบหลุดออกหมด ทำให้ข้างในถังสะอาดและใหม่     

Visitors: 939,664