รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งหัวหน้าช่าง 10 อัตรา เงินเดือนตามตกลง ขึ้นอยู่กับความสามารถ

-เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การทำงาน 5ปีขึ้นไป มีความรู้เรื่องระบบควบคุม ระบบน้ำ

-สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

-ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน

ตำแหน่งช่างเทคนิค 20 อัตรา เงินเดือนตามตกลง                                                  

-เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความตั้งใจทำงานและเรียนรู้งาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำงานล่วงเวลาได้ ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่

-ขยัน ซื่อสัตย์และอดทน

 

 

 

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจหยอดเหรียญทุกพื้นที่ และครบวงจร
Visitors: 940,275