วิธีซ่อมเครื่องหยอดเหรียญ

1. หาสาเหตุเบื้องต้น

2. เช็คหาความผิดปรกติของเครื่อง

3. ลองสตาร์ทเครื่องเปล่าให้ทำงาน สังเกตุ หรือฟังเสียงของเครื่อง

4. เปิดคู่มือที่มากับเครื่องดูโค้ต รหัสของปัญหา

5. ทำตามขั้นตอนที่คู่มือแนะนำ ห้ามข้ามขั้นตอน

ุ6. หากไม่แน่ใจให้แจ้งช่าง อย่าลองผิดลองถูก

Visitors: 939,156